Животът е нищо без приятели

Моята майка винаги ми е казвала, че ние никога няма да си измерим богатство с нашите пари, но с нашите приятели. Тя непременно ще се радвам да се запознае и да узнае колко богата съм!

Малки, но прекрасни семена от благословии се поръсват на земята, всеки ден ... и аз просто улових едно, че е толкова хубаво и вярно ..

И това си ти!


Може да съм забравила да кажа, че ми пука. Аз може да не съм успяла да се отворя и да споделя, но въпреки че не думите са говорили, обещанието си за приятелство няма да бъде нарушено.

Времето и разстояние между приятели са важни. Когато един приятел е в сърцето ти, те остават там завинаги. Аз може да бъда заета, но уверявам ви, вие сте винаги в сърцето ми!

Приятели са като стените на къщата. Понякога те се държат, понякога простно се облягаш върху тях. Но понякога това е достатъчно да знаят, че просто си там.

Ако всичките ми приятели трябваше да скочат от мост, аз нямаше да скоча с тях, аз щях бъда най-долу да ги хвана.

Едно дърво може да започне една гора, една усмивка може да започне едно приятелство.

С едно докосване може да се покаже че ви е грижа, един приятел може да направи живота да си струва да се живее за.